2014: Phát hành tem kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ

Bưu chính - 29/01, 20:55

ICTnews - Theo Chương trình phát hành tem bưu chính năm 2014, ngày 7/5/2014, bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2014)” gồm 1 mẫu tem, sẽ được phát hành và cung ứng trên

Blog-bo-tem-50-nam.jpg
Đến nay, đã có 6 bộ tem bưu chính được phát hành nhân dịp kỷ niệm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (Trong ảnh: mẫu blốc bộ tem kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ).

Chương trình phát hành tem bưu chính năm 2014 vừa được Bộ TT&TT chính thức ban hành. Theo chương trình này, trong năm tới, Bộ TT&TT dự kiến sẽ phát hành tổng số 9 bộ tem bưu chính, gồm 24 mẫu tem và 2 blốc tem.

Cụ thể, trong 9 bộ tem sẽ được phát hành năm 2014, chỉ có duy nhất 1 bộ tem phổ thông “Kiến trúc phong cảnh Việt Nam” (bộ 2) với 6 mẫu tem. Trước đó, bộ tem phổ thông “Kiến trúc, phong cảnh Việt Nam” (bộ 1) gồm 3 mẫu tem được thay màu, đổi giá thành 6 mẫu tem, đã được phát hành ngày 16/1/2012.

Bên cạnh đó, năm tới, cùng với việc giới thiệu tới đông đảo người yêu tem trong vào ngoài nước 4 bộ tem chuyên đề: “Ếch cây”, “Ca trù - Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp”, “Thú linh trưởng Việt Nam” và “Tết Ất Mùi”, Bộ TT&TT cũng sẽ phát hành 4 bộ tem kỷ niệm, đó là: “Kỷ niệm 100 năm sinh Nguyễn Chí Thanh (1914 - 1967)”; “Kỷ niệm 150 năm mất Trương Định (1820 - 1864)”; “Kỷ niệm 100 năm sinh Lê Trọng Tấn (1914 - 1986)”; và “Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2014)”.

Riêng về đề tài chiến thắng Điện Biên Phủ, theo danh mục tem Bưu chính Việt Nam, vào tháng 10/1954, chỉ 5 tháng sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (ngày 7/5/1954), ngành Bưu chính đã kịp ghi dấu sự kiện quan trọng này bằng việc phát hành bộ tem “Chiến thắng Điện Biên Phủ” gồm 4 mẫu tem, do họa sĩ Bùi Trang Chước thiết kế. Từ đó đến nay, Bưu chính Việt Nam đã liên tục phát hành 5 bộ tem chiến thắng Điện Biên Phủ, đó là: “Kỷ niệm 10 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”, 4 mẫu và 1 blốc tem, phát hành năm 1964; “Kỷ niệm 20 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”, 2 mẫu tem, phát hành năm 1974; “Kỷ niệm 30 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”, 7 mẫu tem và 1 blốc tem, phát hành năm 1984; “Kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”, 2 mẫu tem, phát hành năm 1994; và “Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”, 2 mẫu, 1 blốc tem, phát hành năm 2004.

M.T

<